01-Nov-2019 door Livia

Sofrologe Livia Verlinden uit Leuven kreeg de kans om op de regionale zender ROB-tv een woordje uitleg te geven over sofrologie. Sofrologie meer bekendheid geven bij een groot publiek is de bedoeling van dit filmpje. De verschillende toepassingsgebieden waarin sofrologie doeltreffend kan zijn worden kort aangehaald. Onder andere de inzetbaarheid van de methode voor meer welzijn en ter stressreductie in het bedrijfsleven, in het onderwijs, in de medische wereld en in de sportwereld komen aan bod.

Je kan dit gesprek met Amaryllis Temmerman hier herbekijken: