29-Mar-2020 door Frank en Livia

De huidige gebeurtenissen hebben de overgrote meerderheid van ons ertoe gedwongen onze gewoonten te veranderen, een pauze in te lassen en ons wat meer op onszelf te concentreren. Hier zijn enkele aanbevelingen om onze sereniteit en optimisme te versterken en tegenslagen het hoofd te bieden.

Hoe kunnen we deze situatie zo positief mogelijk beleven?

Hoe kunnen we voorkomen dat we overweldigd worden door negatieve emoties zoals angst of paniek? Hoe passen we ons aan om in vorm te blijven in ons lichaam en onze geest? Hoe kunnen we ons nieuwe bestaan herdefiniëren?

We delen met u een speciale podcast met aanbevelingen om onze sereniteit en optimisme te versterken en tegenslagen het hoofd te bieden.

In deze podcast geeft Natalia Caycedo, hoofd van de internationale Acedamie voor Caycediaanse Sofrologie - Sofrocay en arts, specialist in psychiatrie en afgestudeerd in klinische neurofysiologie, ons advies om dit nieuwe bestaan op best mogelijke manier te verzoenen, afhankelijk van onze persoonlijke situatie, of we nu alleen thuis zijn of omringd door onze dierbaren.

Het nodigt ons uit om ons bewust te worden van onze geest en onze gedachten en raadt aan om voor onze emoties te zorgen door te werken aan een positieve houding. Het is ook een tijd voor ons om ons opnieuw te concentreren op familie en vrienden, ons allemaal opnieuw te verbinden en gezamenlijk een geest van solidariteit met anderen te ontwikkelen.

Hier kan je de podcast herbeluisteren.

Indien u geïnspireerd bent/wordt en je graag wenst kennis te maken met technieken uit de sofrologie, neem dan contact op met een sofroloog in uw buurt, via de button: “vind een sofroloog” op deze website.

Zij helpen u graag met technieken die u verlossen van fysieke spanningen. Er zijn ook technieken gericht op het versterken van onze positieve emoties, anderen zijn gericht op het zorg dragen voor onze gedachten.

Alle sofrologen die u terugvindt op deze site volgde een gekwalificeerde opleiding, erkend door Sofrocay, de Internationale Academie voor Caycediaanse Sofrologie en passen de oefeningen aan aan uw noden… om op die manier kalmte en sereniteit te vinden.

Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat ons dagelijks leven serener en positiever zal zijn. We hopen dat deze dagen een gelegenheid zullen zijn om de prioriteiten te herdefiniëren van onze essentie, van ons bestaan en ons samenleven… een betekenisvol leven.

We wensen u een goede praktijk!

In naam van alle sofrologen.