31-Jul-2020 door Tessa

6 juni 2020... De dag van mijn eindwerk ...

Spannend maar ik heb er zin in!

Deze dag is het een beetje feest want de 2 basisjaren Sofrologie opleiding worden afgerond.

Ik voel me wat melancholisch... om hier afscheid van te nemen, van de medestudenten, de docenten en de coachen... Het voelt aan als enerzijds iets te moeten achterlaten, maar anderzijds voelt het ook als een nieuw begin dat voor me open ligt... Want van nu af aan mag ik mij mede Sofro-collega noemen :-) Er gaat veel door me heen... en ik popel om mijn eigen praktijkje te starten als sofrologe.

Ik voel me er helemaal klaar voor!

Deze twee afgelopen jaren draag ik verder mee in mijn hart.

Als ik er even op terug blik, kan ik niet anders dan bekennen dat er heel wat veranderd is in mij... in positieve zin dan.

Ik ben de opleiding gestart als hooggevoelig persoon, op zoek naar grenzen om evenwichtiger in dit bestaan te kunnen functioneren met mijn hooggevoeligheid.

Er is heel wat turbulentie geweest in die 2 jaren, maar oooooooohhhh... WAT EEN PRACHTIG EN DANKBAAR PROCES!!

Ik ben door gans de opleiding door veel zelfbewuster geworden.

Sofrologie heeft mij waardevolle tools in handen gegeven, tools om me te beschermen tegen de druk in deze stressvolle tijden. Ik ben nog steeds een hooggevoelig persoon, maar dat heb ik leren inzetten als waardevol talent in plaats van als zwakte! Mijn grenzen en waarden ben ik ook meer gaan ont-dekken, waardoor ik nu zelf klaar ben om de zaadjes die Sofrologie in mij heeft doen openbloeien, door te geven aan mensen die er ook nood aan hebben.

Er stroomt enorm veel dankbaarheid door me heen, dankbaarheid voor Prof. Caycedo, die door zijn levenswerk deze prachtige methode heeft ontwikkeld, dankbaarheid voor de leraren die met een toegewijd hart de essentie van Sofrologie doorgeven, dankbaarheid voor de coach die de ganse weg aan mijn zijde stond om me aan te moedigen, dankbaar voor wat Sofrologie me bracht, en nog steeds brengt, want het proces is aan de gang en verdiept zich steeds verder...

Tessa Vanderzypen

Sofroloog
Start opleiding sept 2018
Afgestudeerd bij INTENSS 6 juni 2020