29-Mar-2020 door Frank en Livia

Beluister hier de podcast. Hij is wel in het Frans. De vertaling kan je hieronder lezen.

Nog geen drie weken geleden leefden we ons gewone leven met ons gezin, ons werk, onze sociale contacten. Misschien waren we helemaal ondergedompeld in ons drukke bestaan en konden we ons niets anders voorstellen. Van de ene dag op de andere werd ons leven anders. De gebeurtenissen van de laatste weken heeft de grote meerderheid verplicht hun levensritme te veranderen of zelfs te pauzeren, om ons terug te plooien op onszelf.

Velen beleven verschillende situaties: zorgverleners moeten vaak nog harder werken. Zij verdienen onze diepste dankbaarheid voor hun toewijding en inzet voor het behouden van onze gezondheid en de stabiliteit van onze maatschappij. Anderen blijven thuis met hun kinderen, adolescenten, jongeren, ouderen, met hun partner, in goede gezondheid of met ziekte.

Wat er nu gebeurt dwingt ons om de buitenwereld en onze dagelijkse gewoontes tussen haakjes te zetten, en om onze aandacht te richten naar onze thuis en onszelf.

Te beginnen met ons lichaam. Het is een tijd om te leren ons te bevrijden van de lichamelijke spanningen die het gevolg zijn van de stress die we nu beleven. Dit is de eerste stap naar een gezonde geest. Sereniteit is de eerste vereiste om onze gedachten rustig te krijgen. Zo vermijden we angst en paniek en reageren we met wijsheid. We zijn een eenheid van lichaam en geest, sereniteit beïnvloed ons hele zijn. Het is nu dus het goede moment om te luisteren naar ons lichaam en er zorg voor te dragen. Om ons goed te voelen met ons lichaam moeten we rekening houden met ons bioritme en goed slapen, zorg dragen voor de kwaliteit van onze voeding, tijd nemen voor fysieke oefeningen aangepast aan de ruimte waarin we leven.

Het is ook tijd om aandacht te geven aan onze geest en er zorg voor te dragen. Tijd om selectief te zijn en te kiezen welke informatie we toelaten eerder dan over-geïnformeerd te zijn en constant aan ons scherm gekluisterd te zitten. Het is belangrijk om bewust te zijn van onze gedachten en te weten, zoals Sofrologie ons kan leren, dat we subject zijn van onze gedachten, en niet het object. (nvdr: vaak ondergaan we onze gedachten eerder dan dat we onze gedachten beheersen). We moeten ervan bewust zijn dat vrijheid, rust en sereniteit, aanwezig zijn in ons.

Het is nodig om onze dag in te delen en te plannen om zo deze dag zinvol te maken met momenten van reflexie over de zinvolheid van ons leven en om keuzes te maken voor onze toekomst. Het is ook tijd om zorg te dragen voor onze emoties, door te werken aan onze sereniteit en het aannemen van een positieve houding ten aanzien van de onzekerheid en soms verpletterende angst van de anderen. We kunnen onze positieve en constructieve emoties versterken om zo hoop en enthousiasme te brengen en te beleven.

Het samenleven geeft ons de kans om te luisteren naar de andere en om bij te dragen aan het aangenaam maken van het leven door terug gezelschapsspelletjes te spelen, samen naar een film te kijken. Het is ook tijd om contact op te nemen met familieleden en vrienden die alleen zijn en hen woorden van aanmoediging te geven, tijd ook om het contact te herstellen met hen met wie het contact verloren ging door ons actieve leven. Momenten van bedenken van solidariteitsacties met anderen.

Deze dagen van pauze geven ons de kans om terug te keren naar onze essentie en bewust te zijn van onze existentie. Om te zorgen voor onze levenskwaliteit bevorderen we deze tijd van bezinning, het terugplooien op onszelf, het bevorderen van de gezondheid van onze lichaam-geest eenheid, door het beoefenen van de technieken van de Caycediaanse Sofrologie zoals ze werden voorgesteld door mijn vader Alfonso Caycedo.