18-Feb-2018 door Livia en Jan en Annick

In 2017 kende de sofrologie vele mooie momenten die we graag in herinnering brengen. Er was echter ook het grote verdriet door het overlijden van de grondlegger van deze prachtige discipline. Professor Alfonso Caycedo, stierf 11 september 2017, op 84-jarige leeftijd. We blijven hem herinneren en zetten zijn levenswerk voort. Het officiële tijdschrijft van Sofrocay (de Internationale Academie) wijdde een speciale editie met een hommage en verschillende getuigenissen over zijn levenswerk.

Enkele highlights van 2017

Coach Café Leuven op 8 maart 2017

Tijdens het Coach Café in Leuven op presenteerden Marijke Van Acker (docent bij Intenss) en Livia Verlinden (mentor bij Intenss) "sofrologie: een onbekende gezondheids- en welzijnstroef". Het Coach Café Leuven is een maandelijks terugkerend open platform voor iedereen geïnteresseerd in persoonlijke groei. Er werd uitleg gegevens over de mogelijkheden om deze wetenschappelijke en toegankelijke methodiek in te zetten in het eigen dagelijks leven als coach, maar evenzeer hoe het in te zetten in coaching of in therapeutische setting. Marijke en Livia gaven ook uitleg over de vernieuwde opleidingsstructuur INTENSS (Internationaal Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie) die in september 2017 van start zou gaan. (lees verder voor meer info hierover)

De aankondiging van dit event kan je hier terugvinden.

Symposium Hoogsensitiviteit: Veerkracht en Verbinding - in opvoeding, onderwijs en werk. 10 maart 2017

Op 10 maart verzorgden we met VCS een stand op de infomarkt van dit symposium. Op die manier wilden we sofrologie meer bekendheid te geven bij dit doelpubliek (Hoog Sensitieve Personen) en bij mensen die werkzaam zijn als coach of therapeut met deze mensen.

Er vloeide een mooie samenwerking met PXL uit voort. We deden later op het jaar, 30 mei 2017, het provinciaal infomoment te Limburg over sofrologie en de opleiding bij Intenss op de campus van PXL-Congress.

Extra info over die dag vind je via deze link.

Conferentie in Brussel op 22 april 2017 met Dr.Natalia Caycedo en Dr.Thierry Janssen

Tijdens de voormiddag stelden de Waalse scholen de verschillende toepassingsgebieden van de sofrologie voor aan een gemengd publiek van sofrologen en geïnteresseerden. Natalia Caycedo presenteerde op zeer aangename manier waarom en hoe Dr. Alfonso Caycedo de sofrologie ontwikkelde. Er werd op zeer verstaanbare manier uitgelegd wat sofrologie juist is. Na een overzicht te hebben gegeven van het bewustzijn zoals verstaan in de sofrologie en het doel van de 4 eerste graden werd er geoefend (bewustwording van het positieve) want zoals gezegd: 'een beleving zegt meer dan 1000 woorden.' Vervolgens gaf Dr. Thierry Janssens zijn visie op het bewustzijn en pikte in op een aantal termen die eerder gebruikt werden door Natalia. Spiritualiteit versus religie, esprit/geest versus (Engels) mind/het mentale werden onderling besproken. Dr. Janssens verduidelijkte zijn eigen parcours en bekomen inzichten ahv voorbeelden en gebeurtenissen. Vervolgens nodigde hij iedereen uit deel te nemen aan een begeleide meditatie oefening. Het bewustzijn, de rol van het ego en het bereiken van levensvreugde werden verder besproken door beide artsen.

In de namiddag ging Natalia verder in op cyclus II en III voor een publiek van (niet) Caycediaanse sofrologen (in opleiding). De opbouw en het doel van de tweede cyclus werden uitgelegd evenals hoe Dr. A. Caycedo in contact kwam met de klanken en hoe hij deze inbouwde in zijn methode. De aanwezigen konden ervaren wat de klanken met hen deden in een nieuwe oefening. Na een laatste uiteenzetting over cyclus III, en verscheidene sofrologische ontmoetingen tijdens de mars van een vierde oefening werd de dag afgesloten door een finale discussie tussen Natalia en Dr Janssens. Het was een zeer aangename dag, leerrijk, vol variatie en interessante gesprekken, en een leuk weerzien met onze Waalse en Brusselse collega's en natuurlijk ook met Natalia en Koen.

Wil je meer lezen over deze dag: hierbij een link naar de (franstalige) site van Sofrocay met een extra uitgebreid verslag en enkele filmpjes over dit event.

Ook nog een link naar een (franstalig) video-interview met Dr. Thierry Janssen.

Provinciale infomomenten voorjaar 2017 mét kennismakingsoefening

In het voorjaar 2017 werden 5 laagdrempelige, gratis provinciale kennismakings- momenten georganiseerd voor het grote publiek. Je kon er kennismaken met de methode en je kon proeven van enkele basisoefeningen. Het Intenss-team doorkruistte Vlaanderen met de lezing Sofrologie, een geschenk aan jezelf bij stress. Een waardevolle methode voor zelfzorg en ter ondersteuning van veerkracht! Ook voor artsen en andere gezondheidswerkers was het interessant om sofrologie te leren kennen om nadien met meer kennis van zaken gericht te kunnen doorverwijzen.

Alle info over de opleiding tot sofroloog bij INTENSS werd daar ook toegelicht. We danken de partners met wie we samenwerkten om dit mee mogelijk te maken: VormingPlus, Zorg.Saam, PXL-Congress.

Zomeruniversiteit begin juli 2017 in Andorra

De zomeruniversiteit begin juli 2017 in Andorra: "Mieux Vieillir & Sophrologie" was ook weer erg inspirerend.

Wegens groot succes wordt dit thema in het maart 2018 herhaald in Barcelona.

Je kan er concrete thema's ontdekken, zowel vanuit de theoretische invalshoek van de Caycediaanse sofrologie aangepast aan de leeftijd, maar ook in de vorm van protocollen en sofrologische technieken. Ze zullen worden geïllustreerd door vele getuigenissen. Verschillende sprekers die gespecialiseerd zijn in de toepassing van sofrologie voor senioren zullen praten over verschillende onderwerpen die verband houden met veroudering en de pathologieën van veroudering.

Een mooi sfeerbeeld van de zomeruniversiteit in Andorra, begin juli 2017. Zet je rustig neer, neem waar, ervaar en ... geniet!

Extra info kan je hier lezen.

INTENSS - INTernationaal Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie

Tenslotte was er de eerste lesdag van INTENSS op 23 september 2017. Tot 2017 waren er verschillende organisaties die de opleiding aanboden. Vanuit de wens om een gezamenlijk, positief en éénduidig project op te starten én om gericht onze methode in het volledige Nederlandse taalgebied te promoten, werd beslist om in dialoog met alle betrokken actoren tot één opleidingsstructuur te evolueren.

Hiervoor richtte onze beroepsvereniging, de VCS (Vereniging van Caycediaanse Sofrologen) een opleidingsdivisie INTENSS op.

INTENSS richt zich specifiek tot studenten uit Vlaanderen en Nederland. Ze volgt het internationale programma van Sofrocay, de Internationale Sofrologie Academie. Een team van opleiders en mentoren begeleiden de studenten tijdens het opleidingstraject. Wil je meer weten over de opleiding: klik hier.