Net zoals bij een individuele sessie leidt je sofroloog de groep. Hij geeft het tempo aan van de oefeningen en evaluaties. Bij een groepssessie is het niet nodig dat iedereen dezelfde klacht heeft. Je hoeft jouw ervaringen niet te delen in de groep, maar we raden het wel aan. Het is belangrijk dat je respect hebt voor de belevingen van de andere deelnemers. Je onderbreekt niemand en je luistert actief. Net zoals je sofroloog mag je de inhoud niet interpreteren.