• Relaxatie:  het is belangrijk dat je je spieren leert ontspannen en spanningen leert loslaten. Toch is dit geen einddoel van sofrologie, maar eerder een middel.

  • Hypnose:  je sofroloog doet geen suggesties, maar bevordert daarentegen jouw autonomie en actieve participatie.

  • Autosuggestie:  sofrologie ontwikkelt het ‘bewust zijn’. Je ziet het leven niet door een roze bril of je maakt jezelf niet wijs dat alles koek en ei is.

  • Een ‘magische’ methode:  sofrologie vraagt een regelmatige en energieke inzet.

  • Massage : er is geen enkel fysiek contact tussen jou en je sofroloog.