Sofroloog worden? Dat kan!

Een sofroloog is iemand die in de praktijk personen individueel of in groep begeleidt om hen te leren hun capaciteiten te optimaliseren en/of om zich te leren aanpassen aan de verschillende situaties waarmee ze worden geconfronteerd in hun leven.

In het kader van een relatie van hulp en vertrouwen, beroept hij zich op de praktijk en de theorie van de Caycediaanse Sofrologie, gericht op het concept van het bewustzijn.

Het onderricht tot Caycediaanse Sofroloog wordt in Europa sinds 1988 gewaarborgd door Sofrocay en is de enige opleiding voor Caycediaanse Sofrologie.

De Caycediaanse Sofrologie, één netwerk

  • 12 000 opgeleide professionals in 20 landen en 47 scholen.

  • Een handelsmerk om de authentieke sofrologie legaal te beschermen.

  • Meer dan 1000 studenten in opleiding elk jaar in Europa.

De opbouw van de opleiding tot Caycediaans Sofroloog

Het programma bestaat uit de uitgebreide training van de 12 graden van de Dynamische Relaxatie volgens Caycedo (DRC) en diens specifieke trainingstechnieken.

Deze opleiding heeft zowel een theoretisch als praktisch karakter: zowel de theorie van de methode komt aan bod als de praktijk die het mogelijk maakt om van daaruit te experimenteren en zo de levensbevorderende voordelen persoonlijk te ervaren en ze aan te passen aan de professionele context.

Nederlandstalige Opleiding Sofrologie

Tot 2017 waren er verschillende organisaties die de opleiding aanboden. Vanuit de wens om een gezamenlijk, positief en éénduidig project op te starten én om gericht onze methode in het volledige Nederlandse taalgebied te promoten, werd beslist om in dialoog met alle betrokken actoren tot één opleidingsstructuur te evolueren.

Hiervoor richtte onze beroepsvereniging, de VCS (Vereniging van Caycediaanse Sofrologen vzw) een opleidingsdivisie INTENSS op (Internationaal Erkende Nederlandstalige School voor Sofrologie).

INTENSS richt zich specifiek tot studenten uit Vlaanderen en Nederland. Ze volgt het internationale programma van Sofrocay, de Internationale Sofrologie Academie met vestiging te Barcelona.

Sofrocay coördineert meer dan 40 erkende opleidingscentra in Europa (België, Frankrijk, Italië, Portugal, Spanje, etc.), waar jaarlijks meer dan 800 studenten Sofrologie studeren. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de Sofrologie wordt ondersteund door de Autonome Universiteit van Barcelona (UAB).

De opleiding tot Caycediaans sofroloog is verdeeld in een basisopleiding en een hogere opleiding.

Basisopleiding gegeven door INTENSS

De basisopleiding omvat de eerste 4 graden (van een totaal van 12 graden) van de dynamische relaxatie en zijn specifieke trainingstechnieken. Ze heeft als doel om een positief, evenwichtig en sereen bewustzijn te ontwikkelen.

De basisopleiding omvat een zeer praktische methode van psycho-corporale oefeningen, ondersteund door de theoretische concepten van de Sofrologie. Deze opleiding wordt onderwezen in gedelegeerde scholen van Sofrocay in Frankrijk, Zwitserland, België, Luxemburg, Spanje, Portugal, Italië en Marokko.

1e Cyclus DRC Beleving/Ontdekking Specifieke technieken
1 Het lichaam Heden
Fundamenteel 2 De geest Toekomst
3 De eenheid lichaam/geest Verleden
4 De persoonlijke waarden Totalisatie

Deze basisopleiding bestaat uit 20 lesdagen (gemiddeld één zaterdag per maand, gespreid over 2 academiejaren). Daarnaast doorloopt u een eigen persoonlijke training met als doel de oefeningen persoonlijk te integreren alvorens ze zelf te gaan doceren. Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

U wordt daarin bijgestaan door een team van coachen, waarmee u op vaste momenten gedurende de opleiding individuele en groepscontacten heeft.

Met het internationaal erkende getuigschrift van deze opleiding, kunnen de geïnteresseerden vervolgens de bovenbouw van de opleiding tot Caycediaanse Sofroloog aanvatten.

De hogere opleiding

De hogere opleiding omvat de tweede en de derde cyclus van de methode, nl. de graden 5 tot 8 (de radicale cyclus) en 9 tot 12 (de existentiële cyclus) van de DRC, evenals hun specifieke trainingstechnieken. Deze opleiding wordt in het Frans gegeven door Sofrocay; Dr Natalia Caycedo, dochter van de grondlegger, samen met een groep van trainers.

Vanaf maart 2022 is deze hogere opleiding ook te volgen in het Nederlands bij Intenss/VCS vzw i.s.m. Sofrocay. Opleidingsdata zie op de pagina met lesdata.

2e Cyclus DRC Beleving/Ontdekking
5 Het fronische radicale bewustzijn
Radicale 6 De fronische radicale ziel
7 Het fronische radicale lichaam
8 De fronische radicale geest
3e Cyclus DRC Beleving/Ontdekking
9 De fronisch existentiële vrijheid
Existentiële 10 De fronisch existentiële tridimentionaliteit
11 De fronisch existentiële verantwoordelijkheid
12 De fronische existentiële waardigheid

De duur van de vorming

De volledige training van de 3 cycli spreidt zich uit over 3 à 4 jaar en telt ongeveer 700 studie-uren, verdeeld over lessen, praktijk en persoonlijk werk.

De duur van de basisopleiding (cyclus 1) wordt verspreid over 20 lesdagen (gemiddeld één zaterdag per maand, van 9u tot 17u), verspreid over ongeveer 2 jaren.

De hogere opleiding (2e cyclus en 3e cyclus) vindt plaats tijdens 8 opleidingsweekenden vespreid over 2 jaar. (1 weekend per graad, telkens van zaterdag 9u tot zondag 12u). Voor data en info zie pagina met lesdata.

Doelgroep studenten

Zelfstandigen en medewerkers in de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector: medici, paramedici, coachen, verpleegkundigen, psychologen, (ortho-)pedagogen, maatschappelijk werkers, psychotherapeuten, docenten, onderwijzers...

Voor meer info, neem gerust contact met ons op.