Sofrologie heeft zijn strepen ruim verdiend. Alles begon in de jaren 1960, toen dr. Alfonso Caycedo de eerste sofrologische principes bedacht. Hij zocht vooral naar praktische technieken voor patiënten met psychische stoornissen.

Mag ik je voorstellen: dokter Alfonso Caycedo. Medicus en chirurg, gespecialiseerd in neurologische psychiatrie. Werkzaam in het Klinisch Ziekenhuis van Barcelona. En als hoogleraar Psychiatrie verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Barcelona. In 1960 startte de jonge psychiater in het Provinciaal Ziekenhuis van Madrid, waar hij al snel geconfronteerd werd met onmenselijke behandelingen.

In 1960 ontwikkelde Caycedo een nieuwe discipline. Zijn ambitie? Een alternatief bieden voor de brute behandeling van psychiatrische patiënten in de jaren zestig. Denk maar aan elektroshocks en insulinecoma’s. Daarom wijdde hij zich hartstochtelijk aan de studie van het bewustzijn en onderzoek naar andere vormen van therapie in de psychiatrie. Zijn benadering was wetenschappelijk en medisch. De nieuwe discipline gaf hij de naam sofrologie, afgeleid van het Griekse SOS-FREN-LOGOS – de leer van het bewustzijn in evenwicht. Zijn doel? De levenskwaliteit van zijn patiënten verbeteren.

Bron: "Inleiding in de Caycediaanse Sofrologie", P. Chéné. Vertaling: N. Vandeweghe, P. Crauwels

Zijn zoektocht naar nieuwe inzichten bracht hem van het westen naar het oosten. In Zwitserland werkte hij met professor Binswanger, de vader van de fenomenologische psychiatrie. Hij verdiepte zich verder in de studie van therapeutische hypnose en ontspanningstechnieken, waaronder de Autogene Training van Schulz. Op aanraden van Binswanger trok hij naar het Verre Oosten, waar hij meer dan twee jaar verbleef. Hij onderging en bestudeerde er Oosterse technieken, zoals yoga, Tibetaans Boeddhisme en Japanse zen. Door verschillende aspecten van deze technieken te integreren, legde hij de basis voor zijn nieuwe methode: de Caycediaanse Methode van de sofrologie.

Bron: "Inleiding in de Caycediaanse Sofrologie", P. Chéné. Vertaling: N. Vandeweghe, P. Crauwels

De laatste jaren werkte Caycedo vooral samen met zijn dochter, dokter Natalia Caycedo, bij de hogere masteropleiding specialist in de Caycediaanse Sofrologie. Natalia Caycedo is dokter in de geneeskunde, met specialisatie psychiatrie, gediplomeerd in de neurofysiologie aan de universiteit Pitié Salpêtrière in Parijs. Zij is getrouwd met dr. Koen van Rangelrooij, arts en fysiotherapeut.

Op dit ogenblik geven Natalia Caycedo en Koen van Rangelrooij leiding aan Sofrocay, de Internationale Academie voor Caycediaanse Sofrologie, waarvan een 40-tal opleidingscentra in Europa deel uitmaken.


Voor meer achtergrondinfo over het onstaan en de Methode Caycedo verwijzen wij graag naar de site van Sofrocay. (franstalig)